Danya's Interactive Focus - Get In My Danya.

Kapare och Pirater

Ofta så brukar folk blanda ihop pirater och kapare, och ibland kalla alla sjörövare för pirater. Men det är en stor skillnad mellan kapare och pirater. Den största skillnaden är att pirater saknar större gränser, medan kapare är anställda av något land, ofta sitt eget. Men några av de kapare som funnits vände sitt land ryggen till. Kaparverksamhet har varit förbjudet enligt internationell lag sedan 1856. Det enda svenska exemplet på kapare är Lars Gathenhielm (1689 - 1718) som fick kaparbrev av Karl XII. Han använde Göteborg som "home port". Han bedrev en ganska omfattande verksamhet, som efter 8 år omfattade ett femtiotal fartyg.